home De eik als boom Eik en mens De eik inspireert Eropuit en zelf doen Ook dat nog
De eik vertelt   De eik maakt muziek   De eik in beeld    
Eikenweetjes   Verhalen en legendes   Gedichten   Mysteries van de Duizendjarige Eik    

Eikenweetjes

Sinds mensenheugenis en in de meest uiteenlopende culturen is de eik een hoog vereerde cultusboom. In Europa is deze grootste, sterkste én nuttigste boom, gekroond tot Koning van het plantenrijk. Wij zetten enkele magische weetjes op een rijtje.

 

 

De oude Grieken en Romeinen associeerden de eik met Zeus en Jupiter, de god van hemel, regen en donder.

 

De Kelten zijn misschien wel het meest verbonden met de eik. Druïde betekent letterlijk  'wijze van de eik'.   
Ze hielden vergaderingen op open plaatsen in het eikenwoud, vaak in de schaduw van een machtige eik. De druïden droegen een krans van eikenloof en voerden geen enkel ritueel uit zonder eikenbladeren. Bovendien voorspelden ze de toekomst bij het eten van eikels. Eikels waren ook een symbool voor de mannelijke seksualiteit. Menig stoere Kelt droeg een eikel als amulet.


Volgens de Keltische boomkalender is de eik jouw levensboom als je jarig bent op 21 maart. Je hebt dezelfde kracht en vastberadenheid van de eik. Johan Sebastiaan Bach was een typische eik.


Germanen kwamen voor volks-vergaderingen samen onder een eikenboom. Eén van de belangrijkste Germaanse goden Thor/Donar, naar wie onze donderdag is genoemd, werd onder een eik vereerd. Op de kleinste Duitse euromunten staan eikenblaadjes afgebeeld die ons daar nog aan herinneren.

 


 

Eiken worden vaker getroffen door de bliksem dan andere bomen. Misschien omdat ze onderdak bieden aan al die dondergoden? Daarom plantte men vroeger vaak een eikenboom naast de boerderij als bliksemafleider. Twijgen van de eik in huis zouden ook beschermen tegen onweer.


 

De eik speelt ook een belangrijke rol in de magische geneeskunde. Bij een koortsboom of lapjesboom wordt een stuk hemd van de zieke aan de boom gebonden en smeekt men de boom om de ziekte over te nemen. Of er werd een gat in de stam geboord waarin een vinger of teennagel werd gestoken. Men dichtte het gat, in de hoop dat de boom de ziekte zou overnemen, "zoals het een god past".


 

Griekse boomnimfen, dryaden, beschermen eiken. Ze zijn zo vervlochten met hun boom dat ze samen met de boom sterven. Stervelingen die een boom beschadigen worden gestraft door deze nimfen. Ook dieren die in een eik leefden, waren heilig. In het geklop van een zwarte specht zag men een boodschap van de goden. Aan het geritsel van de bladeren van de heilige eik konden priesteressen de toekomst voorspellen.


Eikenkransen werden als hoogste onderscheiding op het hoofd van beroemde personen geplaatst of aan hun huisdeuren opgehangen. Ook bij de oogstfeesten werden eikenkransen gedragen.


 

Bij de Kelten was niets heiliger dan de maretak en de boom waarop hij groeide. Maretak groeide maar zelden op een eikenboom. Toch zocht men druk naar die combinatie. De eik is het symbool van eeuwigheid en de maretak staat symbool voor reïncarnatie en de binding met de natuur. "Zoals de Maretak niet zonder de boom kan, kan de mens niet zonder de natuur." 


De mysterieuze Duizendjarige Eik

De mysterieuze Duizendjarige Eik
Rond de Duizendjarige Eik in Lummen hangen nog heel wat onopgeloste mysteries.
Bovendien heeft deze oude eik heel wat meegemaakt in zijn lange leven. Heksenverbrandingen,
onthoofdingen, noem maar op! Koen Luts belicht in zijn boek 'Mysteries van De Duizendjarige Eik'
de woelige geschiedenis van deze 'ooggetuige' met nooit eerder vertoonde foto's en documenten!
Je kan het boek bestellen via de gemeente Lummen of bij Koen Luts.


 
logo RLLK copyright RLLK Design Just Catch Up CMS NettoolS Europese Unie Vlaanderen Provincie Limburg VCM